ورود به سایت |  11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398
شهردارى تهران
..:: 1888 ::..
  جستجو
1888
کمينه
جنسیت : وضعیت تاهل : سن:سال


تحصیلات :


محله :
سابقه سکونت در شهر تهران:سال
منطقه:


1- تا چه حد با وظایف وماموریتهای مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران(1888) آشنایی دارید؟


2- از چه طریقی با مرکز نظارت همگانی 1888 آشنا شدید؟


3- نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات را در خصوص معرفی مرکز نظارت همگانی 1888 چگونه ارزیابی می نمایید؟


4-آیا تا کنون با مرکز نظارت همگانی(1888) تماس یا در جلسات ارتباط مستقیم مردم با مدیران شهرداری در مرکز 1888 شرکت نموده اید؟


5-انگیزه شما از انتخاب مرکز نظارت همگانی(1888) به عنوان مرجع پاسخگویی و تماس با آن چه بوده است؟


در صورت تماس با مرکز 1888

----------------------------

6-موضوع تماس و ارتباط شما با مرکز نظارت همگانی (1888) مربوط به کدامیک از حوزه های مدیریت شهری بوده است؟


7- کدامیک از ابزارهای زیر در برقراری ارتباط با 1888 مناسب می دانید(یک مورد را انتخاب کنید.)


8-آیا از سوی مرکز نظارت همگانی( 1888) اقدامی در خصوص پیگیری مشکل یا درخواست شما صورت گرفته است؟


9-تا چه حد از نحوه رسیدگی (سرعت-دقت-کیفیت)درخواست خود از سوی مرکز نظارت همگانی (1888) رضایت داید؟


10-در صورت مواجه با مشکل معضلات شهری آیا تمایل به برقراری ارتباط مجدد با مرکز 1888 را دارید؟


11-به چه میزان در رسیدگی و حل مشکلات خود از سوی مرکز نظارت همگانی (1888) اعتماد دارید؟


12-به طور کلی میزان رضایت شما از عملکرد مرکز نظارت همگانی (1888) تا چه حد است؟

ارسال

چاپ فرم
شهرداری تهران   شرایط استفاده  اظهارنامه خصوصی
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1398 - 1385